Estudis d’espais arquitectònics per a noves necessitats

Per exemple, vols canviar l’ús d’un espai i l’ajuntament et demana uns plànols visats per un tècnic competent?

Et podem fer els plà‡nols del projecte d’activitats, projecte (Bàsic + Executiu) i la Direcció de les obres per un canvi d’ús o obertura d’un local comercial, adaptant-nos a normatives que ens manen.

Vols afegir-hi més?

També et podem oferir un servei personalitzat de projectes de tràmits administratius per:

  • Legalitzacions, segregacions, taxacions
  • Certificats d’habitabilitat per cèdules de primera i segona ocupació
Consulti’ns i li ensenyarem la nostra oferta.